top of page

[生意思維] 如何一招解決顧客浪費食物 !!!


分享創業故事,商業模式,智慧思維,我係黃老闆!


今日,同大家分享一下,怎樣令客人感覺有著數之餘,又可以做到老闆想要達到的目的?


==============


==============


推介影片:


用6年時間,由 20 萬做到 15 億生意!!!Business Proposal 融資商業計劃書 8 大點!!!做生意! 公司一定要有以下三種產品FOLLOW ME


4 次查看0 則留言

留言


bottom of page